اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي آزمايشي به مجموعه آموزشي ناشر JoVE

 

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي و پژوهشگران

ناشر JoVEدسترسي آزمايشي به مجموعه فيلم هاي آموزشي  را از طريق آدرس https://www.jove.com به مدت سه ماه فراهم نموده است. اين ناشر بيش از 7000 مقاله تصويري در موضوعات علوم پايه و باليني پزشکي، علوم دارويي و ساير رشته هاي علمي منتشر کرده است.

 


نظر
لینک مطلب :