اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري کارگاه آشنايي با کتابخانه مرکزي و منابع اطلاعاتي ويژه دانشجويان ورودي 95

 

 

 

برگزاري کارگاه آشنايي با کتابخانه مرکزي و منابع اطلاعاتي ويژه دانشجويان ورودي 95

 

از ابتداي سال تحصيلي جاري تاکنون 12 کارگاه آشنايي با کتابخانه مرکزي و منابع اطلاعاتي براي دانشجويان ورودي 95 دانشکده هاي پزشکي، داروسازي، بهداشت، پيراپزشکي و پرستاري و مامايي برگزار گرديده است . در کارگاه هاي برگزار شده 319 نفر شرکت کننده ضمن آشنايي با کتابخانه مرکزي و خدمات آن؛ با پورتال کتابخانه ديجيتال دانشگاه و پايگاه هاي اطلاعاتي آشنا شدند

 

 


نظر
لینک مطلب :