اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعيه برگزاري کارگاه آموزشي آنلاين Ovid توسط موسسه نسيم ايمان

 

 

 

اطلاعيه برگزاري کارگاه آموزشي آنلاين Ovid توسط موسسه نسيم ايمان

 

قابل توجه اعضاء محترم هيات علمي ، دستياران، دانشجويان تحصيلات تکميلي و کليه کاربران کتابخانه موسسه نسيم ايمان برگزار مي کند.

دوره دوم کلاس هاي آموزش آنلاين

پايگاه

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

Ovid databasese

20/10/95

5/11/95

2/12/95

Ebsco medical databases

21/10/95

11/11/95

3/12/95

 

ضمناً خاطر نشان مي شود که کليه کلاس هاي فوق راس ساعت12:00 برگزار خواهند شد و کاربران موظفند پس از ثبت نام و بمنظور ورود به کلاس Ebscoاز لينک مربوط به Ebscoو جهت ورود به کلاس Ovidاز لينک مربوط به Ovidاستفاده فرماييد.

لازم به ذکر است که براي صحت برگزاري کلاس هاي آنلاين مورد اشاره مجهز بودن سيستم شرکت کنندگان به آخرين نسخه نرم افزار فلش پلير دستگاه گوش هدست (حتي المقدور مجهز به ميکروفون) و اينترنتي با سرعت 128kbpsکفايت نموده و نيازي به امکان ديگري وجود نخواهد داشت.

بمنظور ثبت نام در کلاس هاي مذکور از لينک ذيل

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsP9HYi-Rhe7kG3evF2TQyafFExDRIlEil3Y8I-TOJ7Ch4Hg/viewform?c=0&w=1

 

و به منظور ورود به کلاس EBSCO از لينک  http://92.50.2.186/EBSCO

و به منظور ورود به کلاس Ovid  از لينک  http://92.50.2.186/Ovid

استفاده فرماييد.

 


نظر
لینک مطلب :