اخبار اخبار

«بازگشت

اسلايدهاي مربوط به کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران

 

 

 

1. آشنايي با اخلاق حرفه اي کتابدارن و اطلاع رسانان

2. تحليل عوامل و موانع رشد اخلاق حرفه اي
 

 


نظر
لینک مطلب :