نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

   

جزوه کتابدار پژوهشي

فيلم آموزشي سامانه علم سنجي اعضاي هيأت علمي

فيلم آموزشي دسترسي از راه دور به clinicalkeyو scopus

اسلايد کارگاه:

مدرس: سرکار خانم تکلو

کتابها و ژورنالهاي الکترونيکي

اسلايد کارگاه منابع الکترونيکي الزوير:

مدرس: سرکار خانم اله يار

science direct

scopus

ck out of camp

mendeley

swets-mendeley

what is clinicalkey

اسلايد کارگاه منابع الکترونيکي:

مدرس: سرکارخانم فريده اکبرزاده

Citation data base & multimedia

e-source information

اسلايد کارگاه کتابدار باليني:

راهکار طبابت باليني

:اسلايد کارگاه

مدرس: جناب آقاي دکتر محمود مرادي

مهارت ارتباط شفاهي کتابداران