نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

 

 

اسلايد کارگاه:

کتابها و ژورنالهاي الکترونيکي

مدرس: سرکار خانم تکلو

 

 

 

 

 

 

اسلايد کارگاه:

کارگاه منابع الکترونيکي الزوير

مدرس: سرکار خانم اله يار

science direct

scopus

ck out of camp

mendeley

swets-mendeley

what is clinicalkey

اسلايد کارگاه:

کارگاه منابع الکترونيکي

مدرس: سرکارخانم فريده اکبرزاده

Citation data base & multimedia

e-source information

کارگاه کتابدار باليني:

راهکار طبابت باليني

 

 

 

 
/م