کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري


رديف

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

1 17/12/95 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي والکترونيکي دانشجويان دندانپزشکي ورودي 95