کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري

 

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

96/05/17

جستجوي منابع الکترونيکي

دستياران

96/05/23

جستجوي منابع الکترونيکي

دستياران

96/05/25

علم سنجي

کتابداران و کارشناسان پژوهشي

96/05/30

علم سنجي عملياتي

هيأت علمي