انواع مدارک
سال نشر
کتابشناختي
کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
 
مرور بر اساس :
مرور :
 
کتاب لاتین(تعداد بازدید : 2329) کتاب تست(تعداد بازدید : 2316)
 
کاکشن 222(تعداد بازدید : 2364) کالکشن(تعداد بازدید : 2219)
کتاب لاتین(تعداد بازدید : 1910) کتاب فارسی(تعداد بازدید : 1666)
 
سال
ماه
فروردين اردیبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند

 

<<ارائه کارگاه کتابداران>><<خدمات مرجع مجازي>><<دسترسي آزمايشي به بانک اطلاعاتي Embase>><<منابع ديجيتال کارگاه دستياران و تحصيلات تکميلي>>